Polityka prywatności

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.klubwino.pl firmy Klub Wino Agata Kacperska-Rutkowska są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone i przechowywane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Pełen dostęp do bazy danych zawierającej dane osobowe posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych osób zajmujących się administracją bazy i dbających o prawidłowe realizowanie zamówień.

Dane zbierane przez firmę Klub Wino Agata Kacperska-Rutkowska za pomocą formularza rejestracji, służą przede wszystkim Państwa wygodzie. Dzięki rejestracji nie muszą Państwo wypełniać formularza przy każdorazowym dokonywaniu zakupów.
Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie, bądź wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.